เกี่ยวกับกลุ่มโซลิแมค

company4_4_original.jpg

Siam Coated Abrasive Co,Ltd.

บริษัท สยาม โคทเต็ด แอ็บเบรซีฟ จำกัด

โรงงานผู้ผลิต และ ส่งออกสินค้าผ้าทรายสำหรับ อุตสาหกรรมภายในประเทศ และ นอกประเทศ 

บริษัท สยาม โคทเต็ด แอ็บเบรซีฟ จำกัด เป็นบริษัทที่ร่วมลงทุนกับบริษัทญี่ปุ่น ชื่อบริษัท โนริตาเก้ โคทเต็ด แอ็บเบรซีฟ จำกัด ผู้ผลิตผ้าทรายตรากระทิง ซึ่งเป็นบริษัทรายผลิตผ้าทรายที่มีการส่งออกไปขายทั่วโลก เอสซีเอ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 และเริ่มผลิตสินค้าออกสู่ตลาดในปี พ.ศ. 2546 เอสซีเอ ถือว่าเป็นโรงงานผลิตผ้าทรายรายใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเชียงใต้ และยังเป็นโรงงานผลิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแห่งแรกอีกด้วย

นอกจากนี้ ความรู้ทางด้านเทคนิค และประสบการณ์ต่างๆถูกถ่ายทอดโดยตรงมาจากทางญี่ปุ่น อีกทั้งทางโรงงานยังมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น เป็นผู้ตรวจสอบ และ พัฒนาคุณภาพสินค้าอีกด้วย

© COPYRIGHT 2015 / SOLIMAC GROUP / ALL RIGHTS RESERVED